erbNižná Sitnica
Úvodom      Aktuality      História      Školstvo      Šport      Samospráva
Kultúra      Fotogaléria      Povinné zverejňovanie      Profil verejného obstarávateľa

Povinne zverejňované informácie a sprístupnenie informácii

Oznámenie o ukončení správy tejto stránky a oznámenie adresy novej oficiálnej web stránky obce Nižná Sitnica

Povinne zverejňované informácie

Prehľad predpisov, pokynov, smerníc, zásad

Sprístupnenie informácii

Sadzobník za sprístupnenie informácii

 

Faktúry

Faktúra za elektrinu

Faktúra za elektrinu- opakované plnenie 012011

Faktúra za elektrinu- opakované plnenie 012011

Faktúra za ventilátory do kuchyne KD

Faktúra za elektrinu opakované plnenie 032011

Faktúra za elektrinu opakované plnenie 032011

Faktúra za auditórske služby pre obec

Faktúra za elektrinu opakované plnenie 06201

Faktúra za elektrinu opakované plnenie 06201

Faktúra za nákup 2RP

Zoznam faktúr za 012012

Zoznam faktúr za 022012

Zoznam faktúr za 032012

Zoznam faktúr za 042012

Zoznam faktúr za 052012

Zoznam faktúr za 062012

Zoznam faktúr za 072012

Zoznam faktúr za 082012

Zoznam faktúr za 092012

Zoznam faktúr za 092012

Zoznam faktúr za 102012

Zoznam faktúr za 112012

Zoznam faktúr za 122012

Zoznam faktúr za 012013

Zoznam faktúr za 022013

Zoznam faktúr za 032013

Zoznam faktúr za 042013

Zoznam faktúr za 052013

Zoznam faktúr za 062013

Zoznam faktúr za 082013

Zoznam faktúr za 092013

Zoznam faktur za 102013

Zoznam faktúr za 112013

Zoznam faktúr za 122013

Zoznam faktúr 012014

Zoznam faktúr  022014
Zoznam faktúr 03/2014
Zoznam faktúr 04/2014
Zoznam fa052014
Zoznam fa 06/2014
Zoznam fa0 72014
Zoznam fa 082014
Zoznam fa 092014
Zoznam faktúr 102014
Zoznam fa 112014

Zoznam fa 012015
Zoznam fa 022015
Zoznam fa 032015
Zoznam fa 042015
Zoznam fa 052015
Zoznam fa 062015
Zoznam faktúr 072015
Zoznam fa 082015
Zoznam fa 092015
Zoznam fa 102015
Zoznam fa 112015
Zoznam fa122015
Zoznam fa 012016
Zoznam fa 022016
Zoznam fa 032016
Zoznam fa 042016
Zoznam fa 052016
Zoznam fa 062016
Zoznam fa 072016
Zoznam fa 082016
Zoznam fa 092016
Zoznam fa 102016
Zoznam fa 112016
Zoznam fa 122016

Zoznamfa022017

Zmluvy

Zmluva o Dexia Komunál Eurofondy úvere

Dodatok k zmluve

Zmluva o odbere elektriny VEZ

Zmluva koordinátor SH

Dodatok č.2 Dexia banka

Zmluva Dexia dod.č.3

Zmluva Dexia dod.č.3 k zč.4102710

Kúpna zmluva

Nájomna zmluva

Zmluva Mopostav Spoločná história

zmluva PD 2RP

Dohoda č.41/§50j/2011 s ˇUPSVaR Humenné

zmluva ˇUV SR 2RP

zmluva Dexia KEU4100212

zmluva Dexia dod.č.4

ZoD Rekonštrukcia strechy nákup 2RP

zmluva kryté korzo

Poistná zmluva Union

zmluva UaPS a obec

dod.č.1 k zmluve DKEU41/002/12

dohoda 2/XX/2012/§54 UPSVaR

zmluva absolventská prax

zmluva 50 j

dodatok zmluvaabs.prax j
Zmluva o poskytntutí dotácie z rezervy predsedu vlády SR UVSR-1343/2013
Dohoda č.19/§50j/NS/2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja mestnej a reg.zamestnanosti
Kúpna zmluva na pozemok
Kupná zmluva Ištočková
Kúpna zmluva Hriň
Kúpna zmluva Olexik
Kúpná zmluva Petrik
zmluva o poskytnutí služieb rra humenne
dohoda s UPSVaR He č. 39/§50j/NS/2014/ŠR
zmluva účtovník
zmluva projektový manažér
zmluva investície PSCKT
Zmluvao Municipálnom úvere-Eurofondy č.41/002/14
ZoD Rekonštrukcia Budovy SPS
Zmluva o prenájme nebytových priestorov DS
Zmluva o dielo Premier Consulting
Zmluva o sielo Premier Consulting - implementácia kamerové systémy
Zmluva Prima banka DKUU dod.č.5
Zmluva Prima banka MUE dod.č.1
Zmluva o dielo Slovanet
Zmluva o NFP s PPA
Zmluva VÚB úver
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
Darovacia zmluva
Zmluva o spolupráci
Zmluva Modernizácia VO v obci Nižná Sitnica
Zmluva o municipálnom úvere-eurofondy č.41/007/15 str.1
Zmluva o municipálnom úvere -eurofondy č.41/007/15 - str.2
Zmluva o municipálnom úvere-eurofondy č.41/007/15 -str.3
Dohoda o vydani a vyplnení blankozmenky str.1
Dohoda o vyplnení blankozmenky str.2
Zmluva o spolupráci
Zmluva o nájme
Zmluva o dielo PD
Dodatok k zmluve Fura
Dodatok č.1 k zmluve o nájme

Objednávky

objednávky marec 2012 SH

objednávky april 2012 SH

objednávky máj 2012 SH

objednávka 01/2014
objednávka 2/2014
objednávka 3/2014
objednávka infotabuľa
objednávka postele
objednávka lavičky
objednávka FS Rovina
objednávka športových trofejí
objednávka elektrocentrály
objednávka stanu
objednávka stravy
objednávka FS Rakovčan
objednávka ozvučenia
objednávka značenia trasy konskej turistiky
objednávka brožúra projektu
objednávka turistická tabuľa
objednávka trasy konskej turistiky
objednávka 1/2015 /PRŠ
objednávka 1/2016 hasiči
objednávka 2/2016 ID
objednávka 3/2016 HZ
objednávka 4/2016 ID
objednávka 4/2016/2 ID
objednávka č.2016-1787341

objednávka 5/2016 ID
objednávkaES 168733261 PSK
objednávka 6/2016 PSK
objednávka 7/2016 PSK
objednávka 8/2016 ID
objednávka 9/2016 ID
objednávka 10/2016 ID
objednávka  11/2016 iD
objednávka 12/2016
objednávka 13/2016 ID
objednávka 14/2016
objednávka 15/2016
objednávka 16/2016
objednávka 012017
objednávka SOFT