erbNižná Sitnica
Úvodom      Aktuality      História      Školstvo      Šport      Samospráva
Kultúra      Fotogaléria      Povinné zverejňovanie      Profil verejného obstarávateľa

Obecné zastupiteľstvo

Dokumenty

Oznámenie o ukončení administratívy tejto stránky a adresa novej oficiálnej web stránky obce Nižná Sitnica

Rozpočet obce Nižná Sitnica na rok 2014

Viacročný rozpočet obce Nižná Sitnica na roky 2014-2016

Uznesenie zo XIV. zasadnutia OZ Nižná Sitnica

Rozpočet obce na rok 2015 -príjmová časť

Rozpčet obce na rok 2015 - výdavky str.1

Rozpočet obce na rok 2015 - výdavky str.2

Rozpočet obce na rok 2015 - výdavky str.3

Zápisnice OZ za rok 2015

Uznesnia OZ za rok 2015

Rozpočet obce na rok 2016 - príjmy

Rozpočet na rok 2016 - výdavky str.1

Rozpočet na rok 2016 - výdavky str.2

Rozpočet obce na rok 2016 - výdavky str.3

Záverečný účet obce za rok 2015

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 -príjmová časť

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.1

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.2

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.3

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.4

Zápisnice OZ za rok 2016

Uznesenia OZ za rok 2016

Výzvy

Projekty

PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13
PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13 - mikroprojekty II.výzva
PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13 - mikroprojekty III.výzva

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nižná Sitnica 2012
Tématické dediny pohraničia

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ a MŠ Nižná Sitnica 2013
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ a MŠ Nižná Sitnica 2013
Projekt cezhraničnej spolupráce Pl-Sk 2007-2013 - Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky