erbNižná Sitnica
Úvodom      Aktuality      História      Školstvo      Šport      Samospráva
Kultúra      Fotogaléria      Povinné zverejňovanie      Profil verejného obstarávateľa

Obecné zastupiteľstvo

Dokumenty

Rozpočet obce Nižná Sitnica na rok 2014

Viacročný rozpočet obce Nižná Sitnica na roky 2014-2016

Uznesenie zo XIV. zasadnutia OZ Nižná Sitnica

Rozpočet obce na rok 2015 -príjmová časť

Rozpčet obce na rok 2015 - výdavky str.1

Rozpočet obce na rok 2015 - výdavky str.2

Rozpočet obce na rok 2015 - výdavky str.3

Zápisnice OZ za rok 2015

Uznesnia OZ za rok 2015

Rozpočet obce na rok 2016 - príjmy

Rozpočet na rok 2016 - výdavky str.1

Rozpočet na rok 2016 - výdavky str.2

Rozpočet obce na rok 2016 - výdavky str.3

Záverečný účet obce za rok 2015

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO na rok 2017

Rozpočet na rok 2017 -príjmová časť

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.1

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.2

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.3

Rozpočet obce na rok 2017 - výdavky str.4

Zápisnice OZ za rok 2016

Uznesenia OZ za rok 2016

Výzvy

Projekty

PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13
PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13 - mikroprojekty II.výzva
PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13 - mikroprojekty III.výzva

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nižná Sitnica 2012
Tématické dediny pohraničia

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ a MŠ Nižná Sitnica 2013
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ a MŠ Nižná Sitnica 2013
Projekt cezhraničnej spolupráce Pl-Sk 2007-2013 - Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky