erbNižná Sitnica
Úvodom      Aktuality      História      Školstvo      Šport      Samospráva
Kultúra      Fotogaléria      Povinné zverejňovanie      Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Nižná Sitnica na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 00332585
DIČ: 2020630238
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 4257317001/5600

Kontaktná osoba

starosta Ing. Stanislav Rakár

Kontakt

OU Nižná Sitnica
Nižná Sitnica 105
094 07 okr. Humenné

tel.: 0574478129
e-mail: niznasitnica@gmail.com
Internetová adresa URL: www.niznasitnica.com

Ukončené verejné obstarávania

Zápisnica z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu stav. materiál

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách z nízkou hodnotou a s cenami vyššími ako 10 000 EUR

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou cenou I.štvrťrok 2011

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou cenou II.štvrťrok 2011

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou cenou III.štvrťrok 2011

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou cenou IV.štvrťrok 2011

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou cenou I.štvrťrok 2012

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou cenou II.štvrťrok 2012

Súhrná štvrťročná správa o zákazkach s nízkou hodnotou III.štvrťrok 2012

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2012

Súhrna správa o zákazkach s nízkou hodnotou za I.štvrťrok 2014

Súhrna správa o zákazkach s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2014

Súhrná správa o zakazkach s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2014

Súhrná správa o zákazjkach s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2014

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za I.štvťrok 2015

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2015

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2015

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2015

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za I.štvrťrok 2016

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za II.štvrťrok 2016

Súhrná správa zákazkach s nízkou hodnotou za III.štvrťrok 2016

Súhrná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za IV.štvrťrok 2016

 

 

 

Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky Koordinátor projektu "Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky"

Výzva na predloženie cenovej ponuky Účtovník projektu "Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky"

Výzva na predloženie cenovej ponuky Projekktový manažér projektu "Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky"

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Poľsko-slovenskécentrum jazdeckej turistiky"

Výzva na predloženie cenovej ponuky : dodávka lavičiek v rámci projektu "Poľsko-slovenské centtrum konskej turistiky

Výzva na predloženie cenovej ponuky: dodávka postelí v rámci projektu"Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

Výzva na dodávku stravy

Výzva na značenie trasy konskej turistiky

Výzva na brožúru propagácia projektu Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky

Výzva na vyhotovenie mapy konskej turistiky

Výzva na vyhotovenie turistickej tabule

Výzva stavebné práce- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Výzva na dodávku tovarov Futbal pre každého

Vyhodnotenie verejného obstarávania

Zápisnica  z prieskumu trhu

zápisnica z prieskumu trhu

zápisnica z prieskumu trhu

zápisnica z prieskumu trhu

Zápisnica z prieskumu trhu infotabuľa

 

zapisnica z prieskumu trhufolklorne subory

zapisnica z prieskumu trhu stan

zapisnica pt ozvučenie

zapisnica vyhodnotenie cp strava

zapisnica cp postele

zapisnica vyhodnotenie cp lavičky

zapisnica pt športové trofeje

zapisnica pt elektrocentrala

zápisnica značenie jazdeckej trasy

zápisnica PT broúra

zápisnica PT mapa jazdeckej trasy

zápisnica PT turistická tabuľa

Ročné správy o stave verejného obstarávania

Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

Prieskum trhu športováý materiálu

Prieskum trhu stavebný materiálu