erbNižná Sitnica
Úvodom      Aktuality      História      Školstvo      Šport      Samospráva
Kultúra      Fotogaléria      Povinné zverejňovanie      Profil verejného obstarávateľa

Zoznam najnovších aktualít obce Nižná Sitnica:

Oznámenie o ukončení administratívy tejto stránky a adresa novej web stránky

Imlementácia projektu "Spoločná história" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007-2013 - mikroprojekty

Oznámenie začatia konania o výrube drevín k.ú.Nižná Sitnica

Implementácia projektu : "Poľsko- slovenské centrum konskej turistiky"

Fotodokumentácia z aktivity Dni hucula v Nižnej Sitnici v rámci projektu P-S C K T

Fotodokumentácia - investície  P - S C K T

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Výberové konanie riaditeľ MŠ Nižná Sitnica

Propagácia projektu modernizácia verejného osvetlenia v obci Nižná Sitnica

Oznámenie o začatí konania - súhlas na výrub drevín obec Košarovce

Oznámenie o o začatí konania vo veci vydania súhlasu  výrub smrekov Košarovce

Oznámenie o ukončení administratívy tejto stránky a oznámenie adresy novej oficiálnej web stránky obce Nižná Sitnica